ΑΣΕΠ: 928 αιτήσεις για... 30 θέσεις στην ΕΛΣΤΑΤ

2015-03-01 08:37

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2014 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/16-12-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα (30) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, υποβλήθηκαν συνολικά εννιακόσιες είκοσι οκτώ (928) αιτήσεις.