ελληνορθόδοξος ναός εμφανίζεται σε λίμνη της Νίκαιας

2015-02-27 20:05

Μία μεγαλοπρεπής βυζαντινή ελληνορθόδοξη εκκλησία, άρχισε νά ἐμφανίζεται στήν πόλη τῆς Νίκαιας, στη λίμνη τῆς περιοχῆς καί κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τοῦ νεροῦ, σύμφωνα με το orthodoxia.gr.

Σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα τοῦ τοπικοῦ τύπου ἀλλά καί τῶν ἐφημερίδων, Milliyet καί Zaman, οἱ πρῶτοι πού ἀντιλήφτηκαν τήν ὕπαρξη τῶν θεμελίων αὐτής τῆς ἱστορικῆς βυζαντινῆς ἐκκλησίας ἦταν οἱ πιλότοι κάποιου ἀεροπλάνου πού πραγματοποιοῦσε πτήση πάνω ἀπό τήν λίμνη. Οἱ πρῶτες ἀναφορές τῶν ἴδιων τῶν Τούρκων κάνουν λόγο γιά τήν ἱστορική μεγάλη ἐκκλησία πού ἦταν ἀφιερωμένη στόν Ἀπόστολο Πέτρο καί ἡ ὁποία κτίστηκε τόν τέταρτο αἰώνα, ἦταν δηλαδή ἀπό τούς πρώτους μεγάλους ναούς πού κόσμησαν στήν συνέχεια ὅλη τήν ἑλληνορθόδοξη χριστιανική Μικρά Ἀσία.

Οἱ πληροφορίες γιά τό ἱστορικό αὐτό κτίσμα πού ἔμεινε κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης, εἶναι ὅτι βρίσκεται 20 περίπου μέτρα ἀπό τήν ἀκτή καί σέ βάθος δύο μέτρων ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Τμήματος τοῦ Πανεπιστημίου Uludağ τῆς Προύσας, Mustafa Şahin, στό μέρος αὐτό ὅπου βρέθηκαν τά ἐρείπια τῆς ἐκκλησίας ἔπρεπε νά βρισκόταν ἐπίσης τό κτίριο τῆς τοπικῆς βουλῆς ἐπί ρωμαϊκῆς ἐποχῆς. Δίπλα ἀκριβῶς ἀπό αὐτό τό κτίριο εἶχε κτιστεῖ αὐτή ἡ μεγαλοπρεπής ἐκκλησία πού ὅπως δείχνουν καί οἱ φωτογραφίες πρέπει νά δέσποζε σέ ὅλη τήν περιοχή.

Τά ἱστορικά στοιχεῖα πού προβάλουν οἱ Τοῦρκοι εἶναι ὅτι ἡ ἀνέγερση αὐτοῦ τοῦ ναοῦ ἔγινε ἀμέσως μετά τήν ἐπικράτηση τό 313 ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο τοῦ χριστιανισμοῦ. Τό κοσμοϊστορικό αὐτό γεγονός σηματοδότησε τήν ἀνέγερση καί ἄλλων περικαλλῶν ναῶν σέ ὅλο τό μῆκος καί τό πλάτος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ὅπου κατοικοῦσε ἐκείνη τήν περίοδο ὁ πυκνότερος χριστιανικός πληθυσμός ἀπό ὅλες τίς ρωμαϊκές ἐπαρχίες. Ὁ ναός λέγεται ὅτι ἀπό τόν μεγάλο σεισμό τοῦ 740 πού ἔπληξε τήν εὐρύτερη περιοχή εἶχε πάθει μεγάλες ζημιές καί στή συνέχεια ἀνακαινίστηκε στήν νεότερή του μορφή. Προφανῶς οἱ διάφοροι σεισμοί πού ἔγιναν στό παρελθόν στήν περιοχή τῆς Νίκαιας, ὅπως ὁ μεγάλος σεισμός τοῦ 1999, βύθισαν τήν ἐκκλησία κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης. Σήμερα καί κάτω ἀπό ἄγνωστες μέχρι στιγμῆς συνθῆκες, ὁ ναός ἐπανῆλθε στήν ἐπιφάνεια σέ μία ἀεροφωτογράφιση ἀπό ἕνα τουρκικό ἀεροπλάνο πού πετοῦσε πάνω ἀπό τήν λίμνη.

Ἡ ἱστορική ἀνάδυση τοῦ ναοῦ κάτω ἀπό τά νερά τῆς λίμνης τῆς Νίκαιας ἔγινε ξαφνικά ἀπό μία τυχαία πτήση ἑνός τουρκικοῦ ἐρευνητικοῦ ἀεροπλάνου πού χαρτογραφοῦσε τήν περιοχή καί ἀνακάλυψε τόν ἱστορικό αὐτό ἑλληνορθόδοξο χριστιανικό ναό. Οἱ πρῶτες φωτογραφίες πού βγῆκαν στήν δημοσιότητα δείχνουν τό μεγάλο μέγεθος τοῦ ναοῦ βασιλικοῦ ρυθμοῦ. Ὅπως διαπιστώνουν καί οἱ Τοῦρκοι ἐρευνητές, πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερος καί ἀπό τήν ἁγία Σοφία, γεγονός πού δείχνει τήν μεγάλη ἱστορική ἀλλά καί θρησκευτική ἀξία του.

Ὁ ναός αὐτός θεωρεῖται ὅτι ἦταν ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα χριστιανικά κέντρα ὅλης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί γιά τόν λόγο αὐτό θά προσήλκυε πολλούς προσκυνητές ἀπό πολλές περιοχές. Ἄγνωστο εἶναι τό πότε ἀκριβῶς βυθίστηκε κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνεια τῆς λίμνης, ἀλλά τό σημαντικότερο εἶναι πώς ἐντελῶς ἀπροσδόκητα ἐμφανίστηκε ξανά γιά νά δείξει γιά ἄλλη μία φορά πώς ἡ ἑλληνορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ποτέ δέν χάθηκε καί ἀκόμα καί σήμερα μέ διάφορα «σημάδια» ἐκπλήσσει ἀκόμα καί τούς ἴδιους τούς σημερινούς κατοίκους της.