Η Ισραηλινή αστυνομία απομάκρυνε τους προσκυνητές και τους διάκονους του Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου!

2015-02-26 12:52

Μια πρωτόγνωρη κίνηση έκανε η Ισραηλινή αστυνομία των Ιεροσολύμων, καθώς χωρίς καμία προειδοποίηση απομάκρυνε όλους τους διάκονους και τους προσκυνητές από τον Πανάγιο Τάφο.

Αιτία, όπως ισχυρίζονταν οι ίδιοι, ήταν πως διατρέχουν κίνδυνο!

Την πρωίαν της Τρίτης, 4ης / 17ης Φεβρουαρίου 2015, η Ισραηλινή Αστυνομία των Ιεροσολύμων απεμάκρυνε άνευ προηγουμένης συνεννοήσεως και προειδοποιήσεως τους διακονητάς του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου και τους προσκυνητάς, με την δικαιολογίαν ότι διέτρεχον κίνδυνον εκ της σταθερότητος της δομής του οικοδομήματος τούτου, εις την όψιν του οποίου είναι λελαξευμένη η επιγραφή «Κτήμα και αφιέρωμα τω Χριστώ των Ορθοδόξων Ρωμαίων 1810».


Διά την αντιμετώπισιν του επεισοδίου τούτου εις τον Ναόν της Αναστάσεως κατήλθε εκ του Πατριαρχείου η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδεία του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπόλεως κ. Ισιδώρου, του Παραδραγουμάνου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου και άλλων Αγιοταφιτών Πατέρων και των αντιπροσώπων της Κουστωδίας των Φραγκισκανών και του Πατριαρχείου των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμα.


Κατόπιν απαραιτήτων συνεννοήσεων και εντόνου διαμαρτυρίας, η λειτουργία του Κουβουκλίου και η προσκύνησις εις τον Άγιον Τάφον επανήλθεν εις την τάξιν αυτής.


Διά την επέμβασιν ταύτην, παραβιάζουσαν το καθεστώς του Ναού της Αναστάσεως, προέβησαν εις έντονον διαμαρτυρίαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, η Κουστωδία της Αγίας Γης και το Πατριαρχείον των Αρμενίων εις Ιεροσόλυμω