ΟΔΔΗΧ: ΑΝΤΛΗΣΕ 1,4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

2015-03-04 16:09

Με επιτυχία, αλλά και με αυξημένο κόστος, δανείσθηκε σήμερα Τετάρτη μέσω  δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Το Δημόσιο επιζητούσε 875 εκατ. ευρώ. Μαζί με τις ανταγωνιστικές προσφορές (1,138 δισ. ευρώ) από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς και με τις μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 262 εκατ. ευρώ το Δημοσιο άντλησε συνολικά 1,4 δισ. ευρώ. 


Οι συνολικές προσφορές υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%, έναντι 2,75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015, στις 12

''The New Daily Mail''