Ποσοτική χαλάρωση

2015-03-10 08:00

Η Τράπεζα της Ιταλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αγοράσουν συνολικά ιταλικά κρατικά ομόλογα αξίας συνολικά 150 δισεκ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που μόλις ξεκινά η ΕΚΤ, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό κεντρικό πιστωτικό ίδρυμα.