Πτώση της τιμής του πετρελαίου για τρίτη διαδοχική εβδομάδα

2015-03-07 08:56

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση μεγαλύτερη από 2% την Παρασκευή και συμπλήρωσαν την τρίτη διαδοχική εβδομάδα απωλειών καθώς τα πιο ισχυρά από τα αναμενόμενα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ έδωσαν σημαντική ώθηση στο δολάριο.