Τι περιλαμβάνουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τα εργασιακά

2015-02-28 18:01

*Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας: Η διάταξη θα προβλέπει ότι στο εξής η ΕΓΣΣΕ και οι όροι που την διέπουν, θα μπορούν να καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν θα κινδυνεύουν να αποδεχτούν κάποια ατομική σύμβαση, που θα τους έχει επιβληθεί από τον εργοδότη τους, αλλά θα πηγαίνουν αυτόματα στην ΕΓΣΣΕ.*Μετενέργεια: Η διάταξη θα τονίζει ότι στο εξής το χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης, μετά τη λήξη μιας συλλογικής σύμβασης, αυξάνεται, από τους τρεις μήνες που είναι σήμερα, στους έξι μήνες, όπως ήταν δηλαδή πριν από την εφαρμογή των μνημονιακών περιορισμών. Με την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν συμφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι τότε ξεκινάει η περίοδος της μετενέργειας, με την έννοια ότι όλοι οι όροι που ίσχυαν στη συλλογική σύμβαση, μεταφέρονται και μετονομάζονται σε ατομικοί όροι του κάθε εργαζόμενου χωριστά.*Επεκτασιμότητα: Στο εξής, με τη νέα διάταξη νόμου, μια συλλογική σύμβαση εργασίας θα δεσμεύει και τις επιχειρήσεις ενός κλάδου, που δεν έχουν ενταχθεί στο αντίστοιχο εργοδοτικό συλλογικό όργανο. Έως τώρα, όσες επιχειρήσεις δεν επιθυμούσαν να αποδεχτούν τους όρους της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο τους, αποχωρούσαν από το συλλογικό τους όργανο και προχωρούσαν είτε σε επιχειρησιακές, είτε ακόμα χειρότερα, σε ατομικές συμβάσεις εργασίας.*ΟΜΕΔ: Στη νέα διάταξη αφαιρούνται όλοι εκείνοι οι όροι που είχε θεσπίσει η προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και οι οποίοι ουσιαστικά εμπόδιζαν τη μονομερή προσφυγή των εργαζομένων στη Διαιτησία, για την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.