Το ελληνικό φάρμακο στη δεύτερη θέση των εξαγωγών της χώρας

2015-03-06 18:47

Την ανάγκη για ένα σταθερό πλαίσιο στο οποίο οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες θα νιώθουν ασφαλείς για να δημιουργούν, να εξάγουν και να σχεδιάζουν τα επόμενα επενδυτικά τους σχέδια, τονίζει όχι μόνο ο κλάδος, αλλά και το κορυφαίο θεσμικό όργανο των ελληνικών εξαγωγών της χώρας, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων.

Μάλιστα, τον έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό του κλάδου της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας επιβεβαιώνει πρόσφατη έκθεση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) η οποία επικαλούμενη στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τοποθετεί τα φάρμακα στη δεύτερη θέση μεταξύ των 20 κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων της Ελλάδας για το 2014 μετά τα ορυκτέλαια πετρελαίου.

Ο βιομηχανικός κλάδος της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων συνέβαλε ουσιαστικά στην ιστορικά καλύτερη επίδοση που εμφάνισαν οι ελληνικές εξαγωγές το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Σύμφωνα μάλιστα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων για το σύνολο του 2014 οι εξαγωγές φαρμάκων για το 2014 ανέρχονται στα 740,9 εκατ. € και 19.236,9 τόνους.

Σε τοποθέτησή της σχετικά με τα ευρήματα της ανάλυσης, η Πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη σημείωσε ότι η ανάκαμψη, η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν μπορούν να προκύψουν σε περιβάλλον αποεπένδυσης και αποβιομηχάνισης. Στην κατεύθυνση αυτή, προσέθεσε ότι είναι σημαντική η διασφάλιση ενός σταθερού πολιτικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με φιλοαναπτυξιακό φορολογικό πλαίσιο και ουσιαστική ενίσχυση ρευστότητας των πραγματικά παραγωγικών και δυναμικών επιχειρήσεων της χώρας