Υπουργείο Παιδείας: Τι ισχύει για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών

2015-03-03 18:33

Μια απάντηση που δε φανερώνει το τι σκέφτεται να κάνει η νέα πολιτική ηγεσία αλλά παραθέτει στεγνά νόμους και διατάξεις γνωστούς για τους εκπαιδευτικούς έδωσε ο υπουργός Παιδείας  για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκείται στη Βουλή. 

Όπως γνωρίζουμε θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η προσμέτρηση του συνόλου της προϋπηρεσίας από το 2010 και έπειτα γεγονός που δεν αναφέρεται στην απάντηση που δόθηκε στη Βουλή αφού ως είθισται οι κοινοβουλευτικές γραπτές απαντήσεις στηρίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο υπουργός Παιδείας με γραπτή του απάντηση αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή  ωρομίσθιου εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε από το σχολικό έτος 2012-13 και εφεξής θα προσμετράται για ένταξη και κατάταξη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών, από το επόμενο σχολικό έτος 2015-16. 

Στην ίδια απάντηση γίνεται αναφορά στις διατάξεις του νόμου 3848/2010 και στο γεγονός ότι η μεταβατική περίοδος του άρθρου 9 παράγραφος 1 παρατάθηκε ως και το σχολικό έτος 2014-15 μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Ν3848/2010. 

Επίσης παρατίθεται και η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας που προβλέπει ο νόμος 3848. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του νόμου 3848 για τη μοριοδότηση της προϋπηρεσίας  προκειμένου να συνταχθούν από το ΑΣΕΠ οι τελικοί πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων του οικείου διαγωνισμού ισχύουν τα εξής: 

  • Η προϋπηρεσία από 0 έως και 8 μήνες: 0,10 μονάδες για κάθε μήνα
  • Η προϋπηρεσία από 8 έως και 16 μήνες: 0,15 μονάδες για κάθε μήνα
  • Η προϋπηρεσία από 16 έως και 24 μήνες: 0,20 μονάδες για κάθε μήνα
  • Η προϋπηρεσία από 24 έως και 32 μήνες: 0,30 μονάδες για κάθε μήνα
  • Η προϋπηρεσία από 32 έως και 40 μήνες: 0,35 μονάδες για κάθε μήνα
  • Η προϋπηρεσία από 40 έως και 60 μήνες: 0,40 μονάδες για κάθε μήνα 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 16,80 μονάδες

Στην κατακλείδα της απάντησης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Παιδείας θα λάβει υπόψη τις σχετικές προτάσεις σχετικά με την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Να σημειώσουμε ότι ο κ. Αυγενάκης, βουλευτής της ΝΔ, στην ερώτησή του είχε σημειώσει ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των αναπληρωτών καθώς δημιουργούνται αδικίες αφού αναπληρωτές και ωρομίσθιοι που εργάστηκαν μετά την 1η Ιουλίου του 2010, μέχρι σήμερα κατατάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία από 1/7/2010. 

Ουσιαστικά, δηλαδή, η προϋπηρεσία χάνεται και υπολογίζεται (ελάχιστα) μόνο μετά από τον πρώτο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Παρατηρείται έτσι το φαινόμενο οι εκπαιδευτικοί που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και πήγαν σε όλες τις περιοχές της χώρας να έχουν (πολλές φορές) χαμηλότερη σειρά στους πίνακες από άλλους που δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους ή δεν έχουν προϋπηρεσία.

Ο κ. Αυγενάκης ρώτησε γραπτώς τον υπουργό Παιδείας εάν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η προϋπηρεσία να προσμετράται στο σύνολό της κανονικά για όλους, καθώς και να ληφθεί υπόψη η συνολική προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών κατά τη σύνταξη των νέων πινάκων αναπληρωτών.   

Καλόγηρος Βασίλειος