Αλλαγές στη στρατιωτική θητεία

2015-05-26 19:11

Το αγροτικό τους κατά την άσκηση της θητείας τους θα μπορούν να κάνουν οι γιατροί, οι οποίοι μάλιστα θα έχουν τη δυνατότητα να συνταγογραφούν σε αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, ενώ το αντίστοιχο θα μπορεί να συμβεί και με αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς και τους δικηγόρους.