Ανατρέπονται τα επιστημονικά δεδομένα για τη χημειοθεραπεία!

2015-07-24 16:49

Η χημειοθεραπεία είναι ανώφελη και μάλιστα επιζήμια για την ποιότητα της ζωής των καρκινοπαθών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της νόσου, σύμφωνα με κλινική μελέτη που δημοσιεύει στην ηλεκτρονική του έκδοση η αμερικανική επιθεώρηση JAMA Oncology.

Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τα συμπεράσματα συμβουλευτικής ομάδας εμπειρογνωμόνων της Αμερικανικής Εταιρίας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO), σύμφωνα με τα οποία η χημειοθεραπεία στους ασθενείς τελικού σταδίου δεν έχει κλινικά οφέλη.

Για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ της χορήγησης χημειοθεραπείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών τελικού σταδίου, οι ερευνητές παρακολούθησαν 312 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο επί τέσσερις μήνες πριν από το θάνατό τους. Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες με μέσο όρο ηλικίας τα 58,6 χρόνια.

Η μελέτη έδειξε ότι η χημειοθεραπεία δεν συνέβαλε σε μια βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που διατηρούσαν περιορισμένη ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης ή πλέον δεν διέθεταν αυτή τη δυνατότητα.
Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η χημειοθεραπεία επηρέασε αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών που είχαν ακόμη τη δυνατότητα να αυτοεξυπηρετούνται.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή σε χημειοθεραπεία της ASCO που αφορούν τους ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο, των οποίων το προσδόκιμο επιβίωσης περιορίζεται σε λίγους μήνες.