Αυξημένη επιτήρηση πιθανών "κέντρων ανωμαλίας" από την ΕΥΠ...

2015-07-08 15:58

Εντείνεται από κλιμάκια της ΕΥΠ η "επιτήρηση" διαφόρων πλευρών στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας που θεωρούνται "ύποπτες" για κινήσεις κατά της Δημοκρατίας και της σταθερότητας.

Διάφορες συζητήσεις που μέχρι στιγμής έχουν μείνει συζητήσεις και ορισμένες συναντήσεις εγχώριων και αλλοδαπών κέντρων επιτηρούνται και ιεραρχούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Μεγάλη ξένη δύναμη έχει προσφέρει σημαντική βοήθεια στην όλη προσπάθεια με μέσα και προσωπικό, αφού οι πρώτες ενημερώσεις για τις κινήσεις αυτές προήλθαν από τα μέσα συλλογής πληροφοριών της συγκεκριμένης δύναμης που ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στην Ελλάδα...