Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το εξεταστικό σύστημα του 2016

2015-05-21 07:59

Πήρε ΦΕΚ το εξεταστικό σύστημα του 2016 καθώς και οι άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο, που πλέον αποτελεί νόμο του κράτους με αριθμό 4327/2015, περιέχει επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ' Λυκείου από το οποίο εξοβελίζονται από μαθήματα Γενικής Παιδείας τα Αρχαία και η Φυσική.