ΔΝΤ!!!!!!

2015-04-08 20:00

Στα 2,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται το κέρδος που έχει βγάλει το ΔΝΤ από τα δάνεια με υψηλά επιτόκια που έχει δώσει στην Ελλάδα.

 

Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Jubilee Debt Campaign (μια κίνηση κατά των «παράνομων χρεών») το Ταμείο δανείζει την Ελλάδα με επιτόκιο υπερτριπλάσιο του ποσού που χρειάζεται για να καλύπτει τα κόστη του.

Η έκθεση αναφέρει ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δανείζει την Ελλάδα με επιτόκιο 3,6% και το ποσοστό αυτό είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από το αναγκαίο ώστε το Ταμείο να καλύπτει τα κόστη του.

Υπολογίζεται ότι τα ποσά θα μπορούσαν να υπερκαλυφθούν με ένα επιτόκιο της τάξης του 0.9%.

Συνεπώς, ο οργανισμός υπολογίζει ότι, με το υπερτριπλάσιο επιτόκιο, τα κέρδη από τα δάνεια προς την Ελλάδα από το 2010 είναι στα 2,5 δισ. ευρώ.