ΕΚΤ

2015-04-02 09:45

Αύξηση του ορίου χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) κατά 700 εκατ. αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (EKT), στα 71,8 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για το 20% του ποσού που αιτήθηκε η Ελλάδα.