Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου.

2015-04-06 12:25

"Το 70,3 % του συνόλου του ελληνικού δημόσιου χρέους αφορούν τόκους, και αυτό από μόνο του αποτελεί τον ορισμό του επαχθές και επονείδιστου χρέους", όπως αναφέρθηκε στη Γερουσία της Βουλής κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου.
 
Μάλιστα αναφέρθηκε το στοιχέιο σοκ ότι μέχρι το 1994 το δημόσιο χρέος είχε αποπληρωθεί ήδη 6,3 φορές πάνω από το αρχικό! Πρόκειται για μια συνεχή αφαίμαξη του ελληνικού λαού που δεν επιτρέπει καμια ανάπτυξη στη χώρα παρά μόνο συντηρούσε την διεφθαρμένη πολιτική και όχι μόνο ελίτ, η οποία χρησίμευε πάντοτε σαν θεματοφύλακας των ξένων συμφερόντων.