Εθνική: Πληρωμή επιδομάτων-παροχών ΟΑΕΔ από 317 καταστήματα

2015-07-03 12:15

H Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι από το δίκτυο των 317 καταστημάτων που λειτουργούν κατά την διάρκεια της τραπεζικής αργίας, δύναται να πραγματοποιεί πράξεις σχετικές με την καταβολή των παρακάτω επιδομάτων- παροχών από τον ΟΑΕΔ στους δικαιούχους που δεν είναι κάτοχοι κάρτας αναλήψεως μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ΑΤΜ):

-Τακτικά επιδόματα λόγω ανεργίας,

-Επιδόματα μακροχρονίως ανέργων,

-Βοηθήματα ανεργίας αυτοτελών και ανεξαρτήτων απασχολούμενων.