Γκρούπ Αγγλικανών γυναικών Ιερέων αναφέρεται στον Θεό ως "Θεά"!

2015-06-07 09:10

Έχουμε ξεφύγει τελείως σαν ανθρώπινη κοινωνία , σαν νοοτροπία, σαν θρησκεία,  και το κυριότεροι σαν άνθρωποι χωρίς σεβασμό.
 
Μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε από την εκλογή της πρώτης γυναίκας ως Επίσκοπο, αυξήθηκαν οι φωνές εντός της Εκκλησίας της Αγγλίας, που  ζητούν την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές Γραφές και την αναφορά του Θεού ως «αρσενικό» προς μια πιο «επεκτατική γλώσσα και εικόνα για το υπέρτατο ον».