Η Standard & Poor's αναβάθμισε την ελληνική οικονομία κατά δύο βαθμίδες

2015-07-22 07:29

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Standard and Poor's αναβάθμισε απόψε το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες, σε CCC+ από CCC-, με σταθερή προοπτική, από αρνητική.