Ιάπωνες επιστήμονες μετέφεραν ηλεκτρική ενέργεια με ασύρματο τρόπο, μέσω του αέρα

2015-03-15 09:03

Ιάπωνες ερευνητές κατόρθωσαν να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια με ασύρματο τρόπο, μέσω του αέρα, καθιστώντας περιττά τα καλώδια.