«Κόκκινη κάρτα» από την ΕΕ σε 700 ινδικά γενόσημα που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα

2015-08-02 09:30

Την αναστολή 700 γενοσήμων, τα οποία παράγονται στην Ινδία και κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αρκετά από αυτά κυκλοφορούν και στη χώρα μας, συστήνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (European Medicines Agency, EMA) προς τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.