Με γραπτές εξετάσεις η αναγνώριση των πτυχίων από κολέγια και πανεπιστήμια εξωτερικού

2015-03-24 09:57

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο αναγνώρισης πτυχίων σπουδών από κολέγια και πανεπιστήμια εξωτερικού.

Οι ενδιαφερόμενοι με πτυχία από πανεπιστήμια του εξωτερικού και κολεγίων θα πρέπει να περνούν από γραπτές εξετάσεις από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) προκειμένου να γίνεται η αναγνώριση.

Η γραπτή δοκιμασία θα διενεργείται έως δύο φορές τον χρόνο Σάββατο ή και Κυριακή και η διεξαγωγή της θα ανακοινώνεται το αργότερο τρεις μήνες πριν από την κάθε εξεταστική περίοδο με απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Ποιους αφορούν οι εξετάσεις

Οι εξετάσεις αφορούν κατόχους πτυχίων με ουσιωδώς διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα από εκείνα που καλύπτονται από τους τίτλους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και όσους η διάρκεια εκπαίδευσής τους υπολείπεται των αντίστοιχων εγχώριων ιδρυμάτων.

Το υπουργείο Παιδείας καθόρισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διενέργειας των εξετάσεων για όσους ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους.