Με τα μόρια του 2010-15 οι νέοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2015-05-24 16:39

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο αναμένουν με αγωνία χιλιάδες αναπληρωτές.  Tο εν λόγω νομοσχέδιο θα φέρει αλλαγές στους πίνακες των αναπληρωτών καθώς οι πίνακες θα ξεκλειδώσουν και θα προστεθούν τα μόρια της προϋπηρεσίας από το σχολικό έτος 2010 και έπειτα.

Σημειώνουμε ότι δεν θα προσμετρηθούν ως διπλά τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων της περιόδου 2010-14.

Το νομοσχέδιο μετά τη δημόσια διαβούλευση θα ακολουθήσει τη συνηθισμένη διαδικασία μέχρι τη ψήφισή του μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Ολομέλεια.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο θα υπάρχει και ρύθμιση για την προϋπηρεσία της Ειδικής Αγωγής που απέκτησαν δάσκαλοι και νηπιαγωγοί οι οποίοι κλήθηκαν από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής και ήταν κάτοχοι, διδακτορικών, μεταπτυχιακών και σεμιναρίων. Αυτή η ρύθμιση συνδέεται με το άνοιγμα των πινάκων και αφορά τους πίνακες αναπληρωτών και όχι των διορισμών όπου εκεί θα προσμετρούνται κανονικά αφού οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50 δε μπορούν να διοριστούν σε δομές της Ειδικής Αγωγής.

Επίσης άλλη μια ρύθμιση θα αφορά την άρση της ποινής του διετούς αποκλεισμού για όσους εκπαιδευτικούς δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν. Η εν λόγω ρύθμιση αναμένεται να ωφελήσει κυρίως 500-600 εκπαιδευτικούς που θα εντάσσονταν στους πίνακες με το προηγούμενο καθεστώς το 2016-17. Η άρση του διετούς αποκλεισμού ίσως οδηγήσει περισσότερους αναπληρωτές να δηλώσουν το λεγόμενο «κουτάκι» στην αίτησή τους για πρόσληψη.

Επίσης θα υπάρχουν ρυθμίσεις για τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα θα μπορούν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν άδειες μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα στο εσωτερικό, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Παράλληλα θα εφαρμόζεται για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ότι ισχύει και για τους μόνιμους ως προς τις άδειες εξετάσεων. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.4210/2013 (Α΄ 254) η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 εργάσιμες μέρες και χορηγείται τμηματικώς ή συνεχώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος. Για κάθε μέρα εξετάσεων θα χορηγείται άδεια μιας ημέρας.

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από συνεργάτη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου θα υπάρχει ρύθμιση σχετικά με τα διαδικαστικά της Πρόσθετης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ώστε να μην παρατηρούνται οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην έναρξη των προγραμμάτων καθώς από την απόφαση υλοποίησης μέχρι την τελική υπογραφή μεσολαβούσε διάστημα ακόμα και δύο μηνών. Φέτος αυτή η καθυστέρηση στοίχισε την έναρξη του προγράμματος γεγονός που οδήγησε την πολιτική ηγεσία να περάσει νομοθετική ρύθμιση ώστε να περιοριστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα.

Επίσης πληροφορούμαστε ότι αναμένεται να λυθεί και το θέμα της διαφοράς μιας ημέρας στην ανάληψη υπηρεσίας που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο και συγκεκριμένα στις προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών καθώς του τακτικού προϋπολογισμού αναλάμβαναν υπηρεσία, με βάση Υ.Α στις 8 Σεπτεμβρίου και του ΕΣΠΑ για τα Ολοήμερα στις 9 Σεπτεμβρίου αν και οι προσλήψεις ανακοινώθηκαν την ίδια μέρα.

Σημειώνουμε ότι ο πρώην υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης στη σχετική Υπουργική Απόφαση προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.