Μειώσεις συντάξεων και φόρος καταθέσεων στην Αυστραλία

2015-04-11 09:42
 
 
Μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις προωθεί η αυστραλιανή κυβέρνηση για να μειώσει τα ελλείμματα της Μάλιστα αρχικά υπήρχε η σκέψη ακόμα και η οικογενειακή στέγη να υπολογίζεται στα περιουσιακά στοιχεία.

Μετά από εξέταση διάφορων σεναρίων, και τις αναμενόμενες αντιδράσεις, η πλέον πιθανή πρόβλεψη είναι ότι η οικογενειακή στέγη δεν θα υπολογίζεται στα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης, η κυβέρνηση δε θα φροντίσει να μην ελαττώσει τον αριθμό εκείνων που ήδη λαμβάνουν την ολική σύνταξη.