ΜΕΤΣΟΒΟ:Ψάρια της Βόρειας Αμερικής βρέθηκαν στη λίμνη Πηγών Αώου

2015-09-17 16:57

Παραμένει άγνωστος τόσο ο χρόνος όσο και ο τρόπος με τον οποίο εισήχθησαν  στην Λίμνη