Μοντρεαλ

2015-04-14 18:22

Στην ελληνική κοινότητα του Μόντρεαλ στο Καναδά η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία '' Κοίμησης της Θεοτόκου'' ήταν πραγματικά ένα στολίδι. Οι ομογενείς πήγαιναν εκεί για τις προσευχές τους , ενώ υπήρχαν μέσα και πολλά έργα τέχνης καθώς και αγιογραφίες.