Ο Telegraph έκανε «δημοσκόπηση» για το αν θα υπάρξει συμφωνία

2015-07-11 18:52