Οι λύσεις του Υπουργείου Παιδείας για τον περιορισμό των κενών

2015-07-28 11:53

Εξάντληση ωραρίου, 30 μαθητές ανά τμήμα, περικοπή εκπαιδευτικών αδειών, υπερωρίες, β ανάθεση, απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς είναι γνώριμες  λύσεις από το παρελθόν που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να καλύψει ένα μέρος των χιλιάδων κενών.

Ήδη το προηγούμενο σχολικό έτος δόθηκαν πολλές υπερωρίες όχι μόνο σε μόνιμους αλλά και σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για να περιοριστούν τα κενά. Με τη λύση των υπερωριών το Υπουργείο περιορίζει από τη μια πλευρά τα κενά ενώ δίνει και ένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς να αυξήσουν τις απολαβές τους αφού σύμφωνα με εγκύκλιο η ωριαία αμοιβή ορίζεται στα 10 ευρώ.

Βάσει του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 τ.Α΄) η υπερωριακή απασχόληση μέχρι πέντε (5) ώρες την εβδομάδα ανατίθεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ή του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία από εκπαιδευτικούς η απόφαση ανάθεσης είναι υποχρεωτική (βάσει  του εν λόγω άρθρου, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 6, παρ.17 του Ν.3027/2002).