Όλα τα σενάρια μετά την ψήφο εμπιστοσύνης στις 20 Αυγούστου

2015-08-14 17:46

 
Χωρίς 120 βουλευτές η κυβέρνηση έχει χάσει πλέο την δεδηλωμένη, και βάση συντάγματος δεν θα μπορεί να περνάει νομοσχέδια.
 
Κάθε νέα Κυβέρνηση πρέπει να παρουσιαστεί στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία αποκτά εφόσον έχει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών (δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να παρίστανται και οι τριακόσιοι Βουλευτές). 
 
Η αρχή της δεδηλωμένης είναι η βάση με την οποία δίνεται εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα κόμματα με βάση τις έδρες και το άρθρο 37 περιγράφει ακριβώς αυτό, αλλά δεν αναφέρει τίποτε σχετικά με την ψηφοφορία για την εμπιστοσύνη της Βουλής πέρα από το ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της. Στο άρθρο 84, αναφέρεται η ψηφοφορία εμπιστοσύνης ξεχωριστά από την ψηφοφορία πρότασης δυσπιστίας