Παρατείνεται η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις

2015-06-24 09:12
08:16
24/06/2015
3
 
0
 
0
Google +
0
 

Εντός της ημέρας ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Η αρχική προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου αλλά λόγω των καθυστερήσεων που υπήρξαν στην αποστολή των προεκτυπωμένων στοιχείων της δήλωσης από τους φορείς προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων δεν είναι εφικτή η υποβολή του συνόλου των δηλώσεων στο διάστημα αυτό.