Περισσότεροι αναπληρωτές αναμένεται να προσληφθούν φέτος

2015-09-12 15:51

Στις 4.300 θα είναι ενδεχομένως οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες είναι για αναπληρωτές 10μηνης απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με το ΕΣΠΑ που οι προσλήψεις θα είναι 12.000 άτομα, οι προσλήψεις του ΠΔΕ θα είναι περισσότερες από 4.000 εκπαιδευτικοί καθώς οι πιστώσεις του ΠΔΕ υπολογίζονται σε ανθρωπομήνες.

Στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες μέρες, θα γίνεται αναφορά στους ανθρωπομήνες που δίνουν τη δυνατότητα υπέρβασης του αριθμού των  αναπληρωτών εφόσον από το σύνολο των πραγματοποιηθεισών προσλήψεων και της χρονικής διάρκειας απασχόλησης δεν υφίσταται υπέρβαση του συνολικού αριθμού των ανθρωπομηνών ήτοι της πραγματικής μονάδας μέτρηση οικονομικής δαπάνης.

Οι αναπληρωτές για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπολογίστηκαν με κόστος 18.000 ευρώ, γι αυτό και έχουμε γράψει ότι το εν λόγω πρόγραμμα είναι γενναιόδωρο αφού το  αίτημα του Υπουργείου,  ήταν να του διατεθούν κονδύλια για 6000 αναπληρωτές με κόστος περίπου 100.000.000 ευρώ, υπολογίζοντας το κόστος του αναπληρωτή στα 16.500 ευρώ περίπου. Σημειώνουμε ότι πέρυσι διατέθηκαν 43.000.000 για 3.000 αναπληρωτές (3000Χ10 μήνες= 30.000 ανθρωπομήνες, κόστος αναπληρωτή 14.333 ευρώ).

Κύκλοι του Υπουργείου Παιδείας εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη καθώς το Υπουργείο διαθέτει 29.000.000 ευρώ περισσότερα από το ΠΔΕ συγκριτικά με το 2014-15 ενώ σε κρατικό και ΕΣΠΑ τα χρήματα είναι στα επίπεδα με πέρυσι.  Βέβαια και φέτος θα μείνουν κάποια κενά που δεν θα καλυφθούν όπως και το 2014-15.

Ο μεγάλος αριθμός των αναπληρωτών που απαιτούνται για να λειτουργήσουν τα σχολεία φέρνει για ακόμη μια χρονιά στο προσκήνιο την αναγκαιότητα των μόνιμων διορισμών για να λειτουργούν τα σχολεία χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν αναπληρωτές με περισσότερα από 10 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ πολλοί εξ αυτών δεν  καλύπτουν λειτουργικά κενά αλλά οργανικά.

Οι μεγάλες ανάγκες σε εκπαιδευτικούς έχουν οδηγήσει το Υπουργείο Παιδείας να αξιοποιεί μεγάλο μέρος του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις πρακτική που χαρακτηρίζεται ανορθόδοξη από τη μια αλλά απολύτως αναγκαία από την άλλη.

Σύμφωνα με τον οδηγό του ΠΔΕ αυτό  χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Στην παρούσα κρίσιμη φάση για την ελληνική οικονομία η υλοποίηση του Π∆Ε 2015 – 2018 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυσή της.