Πώς μπορεί να μπλοκάρει το βέτο της Φινλανδίας

2015-07-12 08:58

Παρά τις αντιστάσεις που προβάλει η φινλανδική κυβέρνηση στην παροχή ενός τρίτου προγράμματος στήριξης για την Ελλάδα, φαίνεται πώς ο κανονισμός του ESM έχει ένα «παραθυράκι» που μπορεί να ξεπαγώσει τη διαπραγμάτευση.

Το τρίτο πακέτο στήριξης της Ελλάδας θα δοθεί από τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωζώνης, τον ESM. Σύμφωνα όμως με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, για να εγκριθεί ένα πακέτο διάσωσης, δεν χρειάζεται συμμετοχή όλων των χωρών μελών, αλλά αρκεί να συναινέσουν οι χώρες των οποίων τα κεφάλαια φτάνουν στο 85% των συνολικών κεφαλαίων.

Όμως δεδομένου ότι η συμμετοχή της Φινλανδίας είναι κάτω από το 1,8% (12,58 δισεκατομμύρια ευρώ), η βαρύτητα της ψήφου της δεν επηρεάζει σημαντικά την έγκριση του νέου δανείου.