"Πώς θα πάρουμε 28,9 δις ευρώ χωρίς νέο δάνειο και χωρίς μέτρα" - Άρθρο της "Αυγής"

2015-06-09 17:26

Το άρθρο της Αυγής έχει τίτλο «Σχέδιο άντλησης 28,9 δισ. ευρώ χωρίς νέο δάνειο και μέτρα» και γράφει:
 
 Το εν λόγω σχέδιο προβλέπει πολλαπλής μορφής χρηματοδότηση της Ελλάδας, χωρίς νέο δάνειο, παρά μόνο από υφιστάμενες πηγές, οι οποίες, συνυπολογιζομένου του προτεινόμενου -στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων- από την Αθήνα στους δανειστές πρωτογενούς πλεονάσματος για εφέτος (0,6% του ΑΕΠ), μπορεί να ανέλθει στα 28,9 δισ. ευρώ.
 
Το ποσό αυτό θεωρείται ότι επαρκεί για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού όχι μόνο για εφέτος αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος του 2016, εντός του οποίου ευελπιστεί η κυβέρνηση να βγει η χώρα στις διεθνείς χρηματαγορές προς δανεισμό, έξι χρόνια μετά τον αποκλεισμό της, και να εξέλθει από τη μακρόχρονη περιπέτειά της.
 
Το παραπάνω ποσό θεωρείται εφικτό να συγκεντρωθεί, καθώς μάλιστα δεν έχουν υπολογιστεί για τον σχηματισμό του ούτε το πρωτογενές πλεόνασμα που αναμένεται να σχηματιστεί εντός του επομένου έτους (1,5% του ΑΕΠ ή 2,7 δισ. ευρώ κατά το 2016, ποσό που σύμφωνα πάντως με τους δανειστές θα πρέπει να είναι 2% του ΑΕΠ, ήτοι πάνω από 3,5 δισ. ευρώ) ούτε ακέραιη η δόση των 7,2 δισ. ευρώ (πρόκειται για την τελευταία δόση του δεύτερου προγράμματος), οπότε το ποσό που θα μπορεί να συγκεντρωθεί υπερβαίνει σαφώς τα 30 δισ. ευρώ.
 
Με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό, το παραπάνω ποσό που μπορεί να αντληθεί μέσα από διάφορες πηγές για την εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας για το 2015 και το μεγαλύτερο μέρος του 2016, σχηματίζεται ως εξής:
 
* Πρώτον, από τα κέρδη που αποκόμισαν και θα έχουν αποκομίσει έως τις 30 Ιουνίου 2015 οι εθνικές κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης για τη διετία 2014 - 2015 από τα ομόλογα που είχαν αγοραστεί στη δευτερογενή αγορά, τα γνωστά ως SMP (3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,9 δισ. ευρώ αφορά το 2014 και το 1,4 δισ. ευρώ το 2015).
* Δεύτερον, από τη χρησιμοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - ΤΧΣ (10,9 δισ. ευρώ).
* Τρίτον, από τη μετακύλιση των ομολόγων ANFA - Agreement on Net Financial Assets (πρόκειται για ελληνικά ομόλογα που αγοράστηκαν για επενδυτικούς σκοπούς από την πρωτογενή αγορά και όχι από τη δευτερογενή αγορά όπως τα προαναφερθέντα ελληνικά ομόλογα του προγράμματος SMP, και τα οποία δεν «κουρεύτηκαν» τον Μάρτιο του 2012) ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
* Τέταρτον, από τη μετάθεση (μιας και πρόκειται για μια νόμιμη διαδικασία) πληρωμής των τόκων (4 δισ. ευρώ) του ύψους 50 δισ. ευρώ δεύτερου δανείου του EFSF.
* Πέμπτον, από τη χρεωστούμενη καταβολή της δόσης του 1,8 δισ. ευρώ.
* Έκτον, από την επιστροφή 1,2 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εκλήθη να επιστρέψει τα κεφάλαια που δεν χρειάστηκε να αξιοποιήσει για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Το ποσό που συνολικά είχε δανειστεί ήταν 49,7 δισ. ευρώ, όμως χρησιμοποίησε 40 δισ. ευρώ, οπότε θα έπρεπε να επιστραφούν 9,7 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το ΤΧΣ επέστρεψε 10,9 δισ. ευρώ (όσα ομόλογα EFSF κατείχε) ή 1,2 δισ. ευρώ περισσότερα και ως εκ τούτου είναι εύλογο το αίτημα επιστροφής αυτού του ποσού.
* Έβδομον, από τη χρήση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 1,1 δισ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ) που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές για το τρέχον έτος.
* Όγδοον από την αύξηση -που αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να ζητηθεί- του ορίου έκδοσης εντόκων γραμματίων κατά 3,1 δισ. ευρώ (από τα 14,9 δισ. ευρώ στα 18 δισ. ευρώ).
 
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το σχέδιο της Αθήνας για την επιστροφή στις αγορές προβλέπει ακόμη τη σύναψη ενός δανείου 30ετίας με χαμηλό επιτόκιο (1,5%) από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) μέσω της επαναγοράς μέρους των ομολόγων του ΔΝΤ, που φθάνουν τα 27 δισ. ευρώ.