Πόσα χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ - Τι κατέθεσε ο υπουργός στην Βουλή

2015-05-21 07:54

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (>90 ημέρες), από την ίδρυσή του (1.1.2012), προς τους παρόχους υγείας έχουν ως εξής (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια):
 
συμβεβλημένοι γιατροί: 28,2
διαγνωστικά κέντρα: 122,6
φυσικοθεραπείες: 22,5
ΜΤΝ-ΜΧΑ: 17,2
Φαρμακευτικές εταιρείες: 284,8
Ιδιωτικές κλινικές: 71,4
Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας: 16,2
Ψυχιατρικές κλινικές: 26,4
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας: 35,7
Σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών 625 εκατομμύρια ευρώ