ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Κατεπείγουσα ανακοίνωση από το ΥΠΕΣ

2015-07-05 18:30

Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε κατεπείγουσα εγκύκλιο...
σχετικά με το σταυρό προτίμησης στο σημερινό δημοψήφισμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, "θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει σταυρό προτίµησης σηµειωµένο κακότεχνα, ο οποίος δεν έχει τις γραµµές του εντελώς κάθετες µεταξύ τους ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισοµεγέθεις ή σχηµατίστηκε µε περισσότερες από µία προσπάθειες του εκλογέα".

Ειδικότερα αναφέρει ότι «ήδη κριθεί από το ΑΕ∆ ότι θεωρείται έγκυρο το ψηφοδέλτιο το οποίο φέρει σταυρό προτίμησης σημειωμένο κακότεχνα, ο οποίος δεν έχει τις γραμμές του εντελώς κάθετες μεταξύ τους ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισομεγέθεις ή σχηματίστηκε με περισσότερες από μία προσπάθειες του εκλογέα».

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΣ «άκυρο θα πρέπει να θεωρείται μόνο το ψηφοδέλτιο που φέρει διακριτικό γνώρισμα, που παραβιάζει το επιβαλλόμενο από το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος απόρρητο της ψηφοφορίας». Και τέτοιο διακριτικό γνώρισμα «αποτελεί μόνον εκείνο το σημείο, το οποίο μπορεί, σύμφωνα με τα διδάγματα της λογικής και της εμπειρίας, να προσδιορίσει άμεσα ή έμμεσα τον εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο».

Τέλος, το υπουργείο διευκρινίζει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας, «το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της συνταγματικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώματος».