Ρωσικός τύπος: «Η Ελλάδα, πολύ πιθανό να αποχωρήσει από την ΕΕ και την ζώνη του ευρώ»

2015-06-19 12:50

Εκτενή είναι τα ρεπορτάζ και τα δημοσιεύματα του ρωσικού τύπου, για μία ενδεχόμενη αποχώρηση της Ελλάδος από την ΕΕ. Κυρίως αναφέρεται η άκαμπτη και σκληρή στάση των δανειστών, έναντι μιας χώρας που υποφέρει πραγματικά πέντε  χρόνια τώρα.

Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της Ελλάδος θα μπορούσε να οδηγήσει την χώρα σε πτώχευση, σε  έξοδο από τη ζώνη του ευρώ και, ενδεχομένως εκτός  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει η δημοσίευση  επικαλούμενη έκθεση της Τράπεζας της  Ελλάδος για την περίοδο 2014-2015.

Η έκθεση της κεντρικής τράπεζας αναφέρει ότι η σύναψη μιας νέας συμφωνίας με τους εταίρους , είναι σημαντική  διότι αποφεύγεται ο άμεσος  κίνδυνος για την ελληνική  οικονομία, μειώνοντας ταυτόχρονα και την αβεβαιότητα, με την  διασφάλιση της προοπτικής μιας  βιώσιμης ανάπτυξης για την Ελλάδα.

Αντίθετα, η αποτυχία των συνομιλιών θα είναι η αρχή μιας επώδυνης πορείας, η οποία αρχικά θα οδηγήσει σε πτώχευση, και τέλος, στην έξοδο της χώρας από τη ζώνη του ευρώ και κατά πάσα πιθανότητα και εκτός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.