Ρουμανία

2015-05-21 08:02

Ο ελάχιστος μισθός στη Ρουμανία θα διαμορφωθεί στα 1200 λέι (269 ευρώ), τον Ιανουάριο του 2016.

Ο υψηλότερος μισθός θα είναι αυτός του Προέδρου της Δημοκρατίας, που θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους μισθούς, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Πρωθυπουργού, αλλά και του Προέδρου της Βουλής, όπως δήλωσε η υπουργός Εργασίας Ροβάνα Πλαμπ.