Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορείες στην Θεσσαλονίκη

2015-09-05 20:58

Άρχισε να μαζεύεται κόσμος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να λάβει μέρος στις διαμαρτυρίες Ενώσεων και Συνδικάτων στο πλαίσιο της ΔΕΘ.