Συμφωνία με το "μαχαίρι" στο λαιμό

2015-07-01 13:08

 

Η Ελλάδα θα αποδεχθεί όλες τις μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα, με την εξαίρεση του 30% στα νησιά και αλλαγή των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 από τον Οκτώβριο, σύμφωνα με ό,τι ισχυρίζονται οι FT.