Συναγερμός στο Υπουργείο Υγείας και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για την ελονοσία

2016-08-25 15:51

Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για την ελονοσία αλλά και επείγουσα εγκύκλιο προς τις κατά τόπους επιθεωρήσεις εργασίας έστειλε το Σώμα Επιθεωρητών αναφέροντας πως πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις «επηρεαζόμενες περιοχές», στις ενδεικτικές κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης ενώ αναφέρει συστάσεις και οδηγίες προς εργοδότες και εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα το ΣΕΠΕ καλεί τους επιθεωρητές να διενεργήσουν ελέγχους και να ενημερώσουν τους εργοδότες για τις κατηγορίες εργαζόμενων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.