τα νέα μέτρα σε ασφαλιστικό και εργασιακό

2015-08-16 09:49

Προαπαιτούμενα που ήδη ψηφίστηκαν:

Συντάξεις

- Εξοικονόμηση 450 εκατ. ευρώ το 2015 και 1,8 δισ. ευρώ το 2016.

- Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με στόχο την κατάργηση των συνταξιοδοτήσεων πριν από τα 67 ή τα 62 με 40 έτη ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2022.

- Αύξηση κατά 10% του πέναλτι για την πρόωρη έξοδο.

- Υπαγωγή στο ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλων των επικουρικών ταμείων και χρηματοδότησή τους αποκλειστικά από εισφορές εργοδοτών - εργαζομένων από την 1η Ιανουαρίου 2015.

- Παγώνουν οι κατώτατες συντάξεις μέχρι το 2021 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

- Όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα παίρνουν την κατώτατη σύνταξη με εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη. Εκείνοι που συνταξιοδοτούνται νωρίτερα, θα λαμβάνουν μόνο το οργανικό ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές που έχουν πληρώσει, μέχρι τη συμπλήρωση των 67.

-Έκδοση όλων των εγκυκλίων για την εφαρμογή του Νόμου του Λοβέρδου - Κουτρουμάνη για τη βασική - αναλογική σύνταξη

Κοινωνική Προστασία

-Η κυβέρνηση δεσμεύεται να προχωρήσει στην επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

-Ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των προτάσεων από την Παγκόσμια Τράπεζα (Δεκέμβριος του 2015), με στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 0,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.

Αγορά εργασίας

-Επαναφορά της μετενέργειας όπως ορίζεται στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 του 2012.

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις (Σεπτέμβριος 2015 - Δεκέμβριος 2017)

Συντάξεις

Νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση εντός του Οκτωβρίου 2015 με:

-Καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών.

- Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών στους αυτοαπασχολούμενων, με βάση το πραγματικό εισόδημα.

-Καθορισμός της διαδικασίας για καθολική ενοποίηση όλων των ταμείων.

- Κατάργηση εντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία, με βάση το ΙΚΑ.

- Κατάργηση όλων των περιττών φόρων υπέρ τρίτων που πηγαίνουν σε ασφαλιστικά ταμεία (έως 31 Οκτωβρίου 2015).

-Σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συντάξεις του ΟΓΑ με αυτά που ισχύουν στα άλλα ταμεία.

-Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Μάρτιο του 2016.

-Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

- Θεσμοθέτηση ισοδύναμων μέτρων για την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του ΣτΕ για τις συντάξεις (Οκτώβριος 2015).

- Ενοποίηση όλων των ταμείων (κύριων και επικουρικών) σε μία ενιαία οντότητα (Δεκέμβριο 2015).

- Ενοποίηση αποθεματικών των ταμείων (Δεκέμβριος 2016).

Είσπραξη εισφορών - οφειλών

-Ολοκλήρωση του συμψηφισμού οφειλών με επιστροφές φόρου και συντάξεων (Σεπτέμβριος 2015).

-Μεσοπρόθεσμο σχέδιο για την διασφάλιση μεταβίβασης των οφειλών του ΙΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ (Νοέμβριος 2015) ώστε να εξορθολογισθεί η διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας (Ιούνιος 2016).

-Εκκαθάριση των καθυστερημένων αιτήσεων για συντάξεις (Δεκέμβριος 2016).

- Πρόσβαση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών και σε στοιχεία του ΤΑΧΙΣ (Σεπτέμβριος 2015).

-Πλήρης στελέχωση του ΚΕΑΟ, ισχυροποίηση ελεγκτικής ικανότητας του ΙΚΑ και ενίσχυση Μονάδας Μεγάλων Οφειλετών (Οκτώβριος 2015).

- Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Σεπτέμβριος 2015).

- Δημιουργία κεντρικού μητρώου ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων (Δεκέμβριος 2016).

- Ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση (Δεκέμβριος 2017).

Κοινωνική Προστασία

-Στήριξη της απασχόλησης για 150.000 άτομα, όπως μακροχρόνια άνεργοι, μειονεκτούντες ομάδες (Μάρτιος 2016).

- Προετοιμασία για την βαθμιαία εθνική εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016 (Σεπτέμβριος 2015).

- Υποβολή προτάσεων και θεσμοθέτηση μεταρρύθμισης στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας (Ιανουάριος 2016).

- Θεσμοθέτηση πλαισίου για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών(Σεπτέμβριος 2015).

-Αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική εφαρμογή του (τέλη του 2016).

Αγορά εργασίας

-Διαβούλευση και επανεξέταση υφιστάμενου πλαισίου της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων (Οκτώβριος 2015)

- Ευθυγράμμιση της νομοθεσίας για ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ, χωρίς αλλαγές στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης (τέλη 2015)

-Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας (Δεκέμβριος 2015)

Κατάρτιση

- Θεσμοθέτηση σύγχρονου πλαισίου επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας (Δεκέμβριος 2015)

- Δημιουργία συστήματος προσδιορισμού των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτήτων και αναβάθμιση των προγραμμάτων και της πιστοποίησης (Δεκέμβριος 2015)