Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους – Κρίθηκε αντισυνταγματική

2015-05-28 08:54

- Η απόφαση είναι δεσμευτική για το κράτος και πρέπει άμεσα να σταματήσει η παρακράτηση

- Η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς στις συντάξεις δεν έχει αναδρομική ισχύ
- Έμμεση αύξηση στη σύνταξη κάθε μήνα για τους συνταξιούχους λόγω της μείωσης στο φόρο