Θετική εξέλιξη: Νέα μείωση του ELA από την ΕΚΤ

2015-09-17 18:28

Στη νέα μείωση του ανώτατου ορίου δανεισμού των ελληνικών τραπεζών, μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) προχώρησε η ΕΚΤ.