Τί σημαίνει για τους βουλευτές η κατάργηση του αφορολόγητου

2015-08-11 08:42

Την επόμενη εβδομάδα στοχεύει η κυβέρνηση να ψηφίσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τη μείωση των αποζημιώσεων των υπουργών και των στελεχών του Δημοσίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κατάργηση του αφορολόγητου.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς, η κατάργηση του αφορολόγητου ισοδυναμεί με μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης 20% περίπου. Οι μη κοινοβουλευτικοί υπουργοί θα δουν να μειώνεται ο μισθός τους, κάτι που σημαίνει ότι θα παίρνουν περίπου 900 ευρώ λιγότερα. Οι ειδικοί και οι γενικοί γραμματείς θα χάσουν περίπου 700 ευρώ. 

Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 του 1ου άρθρου αναφέρει:
«Η βουλευτική μηνιαία αποζημίωση ως και η αποζημίωση συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές Επιτροπές, φορολογούνται στο σύνολό τους σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως εκάστοτε ισχύουν».

Η ακαθάριστη βουλευτική αποζημίωση είναι 5.705 ευρώ. Σε αυτή θα πρέπει να προστεθεί η αποζημίωση συμμετοχής στις επιτροπές της Βουλής, η οποία σε παραγωγικές περιόδους αγγίζει τα 1.500 ευρώ. Δηλαδή ένας βουλευτής συνολικά σε ένα μήνα μπορεί να αποζημιωθεί με 7.200 ευρώ. Η κατά 20% μείωση, λόγω της κατάργησης του αφορολόγητου, ρίχνει την αποζημίωσή του στα 5.700 ευρώ. Να σημειωθεί ότι σήμερα ο βουλευτής φορολογείταιι για το 75% της βασικής αποζημίωσης.