Ξεκινά τις συνεδριάσεις η Ομάδα Εργασίας για τους διορισμούς εκπαιδευτικών

2015-05-16 18:35

Συνολικά 15 άτομα απαρτίζουν την Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στο υπουργείο Παιδείας με έργο της τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου διορισμών, μετατάξεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιακών συμβουλίων και λοιπών θεμάτων που απαιτούνται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 
Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας συμμετέχουν μεταξύ των άλλων ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας ως συντονιστής, δύο σύμβουλοι του κ. Τάσου Κουράκη, εκπρόσωπος του υπουργο,ύ Αριστείδη Μπαλτά και 7 προϊστάμενοι διευθύνσεων που άπτονται των θεμάτων διορισμών και κινητικότητας.
 
Στην επιτροπή εκπροσωπούνται ΔΟΕ και ΟΛΜΕ με τους αιρετούς σε ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας η επιτροπή θα συνεδριάσει από τη νέα εβδομάδα, πιθανόν τη Δευτέρα. Τα μέλη της ομάδας εργασίας συμμετέχουν στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
 
Με απόφαση της ομάδας εργασίας δύναται να καλούνται διοικητικοί υπάλληλοι ή εκπαιδευτικοί για έκφραση απόψεων επί συγκεκριμένων ενοτήτων των ανωτέρω θεμάτων. 
 
Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, στην Κ.Υ. του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτή οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.