Υπόθεση Βατοπαιδίου

2015-04-01 13:48

Υπόθεση Βατοπαιδίου:Εντονος προβληματισμός στο δικαστήριο για την συμμετοχή του δημοσίου στη δίκη

 
 

Στις 21 Απριλίου θα συνεχίστεί η δίκη

Συνεχίστηκε σήμερα η δίκη στην υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου. Αν και ήταν προγραμματισμένη η έναρξη των μαρτυρικών καταθέσεων, τελικώς αυτό δεν έγινε, καθώς, μετά και τη δευτερολογία του δημοσίου και των δικηγόρων υπεράσπισης, ιδίως της κας Αικ. Πελέκη, και της Ιεράς Μονής, προέκυψε έντονος προβληματισμός στο δικαστήριο ως προς το νόμιμο της παραστάσεως του δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος. 

Το δικαστήριο ασχολήθηκε ιδίως με την επίδραση των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα πολιτικά δικαστήρια σε δίκες μεταξύ του δημοσίου και της Ι. Μονής, και οι οποίες, όπως θεωρούν οι συνήγοροι της Μονής, καθιστούν έντονα προβληματική τη συμμετοχή του δημοσίου στην ποινική δίκη.

Συγκεκριμένα, κατά τους συνηγόρους της Μονής, οι 18 αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δικαιώνουν όλες και πλήρως τη Μονή στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, και όχι μόνον στο αστικό, στο οποίο, καθ όσον μέρος έχει ήδη αυτή κριθεί, δηλαδή ως προς τη νομιμότητα των ανταλλαγών, δικαιώνεται η Μονή, με εξαίρεση πέντε μόνο περιπτώσεις ακινήτων, όπου, για τυπικούς λόγους, οι ανταλλαγές δεν ισχύουν, και όπου και πάλι τα δικαστήρια φαίνεται ότι αναγνωρίζουν άγνοια της Μονής για τα τυπικά αυτά ελαττώματα. Σημειωτέον επίσης ότι όλες οι αστικές αποφάσεις απορρίπτουν αγωγές αποζημίωσης του δημοσίου κατά της Μονής, με το σκεπτικό ότι οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι μοναχοί δεν συνιστούν παράνομες πράξεις.

Τέλος, η Ι. Μονή ενέμεινε στην ένσταση της αποκλειστικής υπαιτιότητας του Δημοσίου (όχι αποβολής του, όπως ζητούν συνήγοροι άλλων κατηγορουμένων), για την όποια τυχόν ζημιά αυτό επικαλείται, δεδομένου ότι το 2008 του χορήγησε πληρεξουσιότητα να ανακτήσει τα ακίνητα, και εκείνο αρνήθηκε.

Για τους λόγους αυτούς το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εξετάσει τα σχετικά ζητήματα σε βάθος και διέκοψε για τις 21 Απριλίου.»